Yabancılara yurtdışında 3 ay beklemeye son

ÇIKIŞ YAPACAK YABANCILAR, YURTDIŞINDA 3 AY BEKLEMEDEN TEKRAR GİRİŞ YAPABİLECEKLERDİR…23.06.2014

 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün,21.05.2014 gün ve 4/3599 sayılı Genelgesinde; “Türkiye’de 180 gün de 90 gün kalma süresini tamamlamış yabancılardan sınır kapılarımıza gelmiş olanlar, ancak ikamet izni almak şartıyla ülkemizde kalmaya devam edebileceklerinden, bu kapsamda olan yabancılarla ilgili: Sınır kapısı Mülki İdare Amirliklerince; 1)Yabancının ülkemize girişine mani başka bir husus yoksa, giriş tarihinden itibaren İkamet izni almak üzere (10) gün içinde yaşadıkları ildeki Yabancılar Şube Müdürlüklerine başvurmayı kabul ettiklerini beyan etmeleri kaydıyla girişlerine izin verilebilecektir.” Denilmektedir. Dolayısıyla belirtilen sayılı Genelge, bu durumda olan yabancıların, ülkeye girişlerine dayanak teşkil eder. Kural ihlali yapan yabancılara, ülkeye girişlerinde form imzalatılmaktadır.Şahıslar, bu formla birlikte emniyet yabancılar şube ya da bürolarına müracaat etmektedirler.

Hemen Ara