Kısa Dönem İkamet İzni İle Çalışma İzni Müraacatları Kaldırıldı

Yabancı Çalışma İzni

TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE KISA DÖNEM İKAMET İZNİ İLE ÇALİŞMA İZNİ MÜRACAATİ KALDIRILDI

ARTİK YURT DIŞI KONSOLOSLUKLARINDAN MÜRACAAT EDİLECEKTİR.

Yabancı Çalışma İzni

 

Türkiye cumhuriyeti de bulunan yabancılar ,yabancılar şubesinden ,aldıkları en az 6 ya (altı ay)ikamet ,izin belgesi ile ,kısa dönem turizm amaçlı ikamet izniyle ,Türkiye de yabancılar çalışma daire başkanlığına başvurarak çalışma izni alabiliyordu.

07/01/2015 Tarihinde yabancılar şübe müdürlüklerine gelen talimat

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel müdürlüğünün 07/01/2015 tarih 4254 sayılı yazısına istinaden Turizm amaçlı ikamet izni ile Calışma izin başvurusu yapılamıyacağı ve 4817 sayılı kanun uyarınca Çalışma İzin başvuruların yurt dışındaki temsilciliklerimize yapılmasi gerektiği hususu yabancılar şübesi ne tebliğ edilmiştir.

Artık yabancılar 2015 DE turistik kısa dönem ikamet izni ile calişma iznine başvuramayacaktır.

Bulundukları ülkedeki konsolosluklara baş vurarak calişma izni almak zorundalar

Kısa dönem ikamet almak isteyen her yabancıya tebliği imzalatılmaktadır.

Yabancıların ve işletmelerin bilgisin…

                                                                  

 

Hemen Ara