İkamet İzni İşlemleri

İKAMET İZNİ NASIL ALINIR ? .

Türkiye’ye yeni giriş yapan yabancılar, özellikle Vize muafiyet süreleri içerisinde Emniyet Müdürlükleri Elektronik Randevu sisteminden, ya da bizzat müracaat ederek Randevu almaları veya başvuruda bulunmaları gerekir.

Örneğin Türki Cumhuriyetlerden Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Kazakistan ülke vatandaşları Türkiye’ye giriş yaptıkları ilk bir ay süresi içerisinde;

Ukrayna, Rusya ilk iki ay içerisinde,

Schengen ülkeleri, İran ve Kırgızistan ülkeleri vatandaşları ise ilk üç ay içerisinde Emniyet Müdürlükleri Yabancılar Şubelerine müracaat ederek başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Turistik İkamet İzni için, başvuru esnasında müracaat memuruna sunulması gereken evraklar sırasıyla şunlardır.

  1. .(4) adet resim
  2. .Aylık 500$ olacak şekilde Döviz bozdurma Belgesi
  3. .Adres bildirimi (T.C. Vatandaşından Taahhütname,Kira Kontratı ya da Otel Rezervasyonu .)
  4. .Pasaport Fotokopisi
  5. .İkamet Tezkeresi var ise işlem görmüş sayfa fotokopisi
  6. .GSS(Genel Sağlık Sigortası)
  7. .Müracaat nev’ine göre istenilen diğer belge ve evraklar.

Müracaat sonrası yaklaşık (1) ay içerisinde İkamet İzin Kartı, Ankara Göç İdaresi Gn.Md.lüğün tarafından, müracaat formunuzda belirtilen adrese PTT Kargo marifetiyle gönderilmektedir.Güncelleme trh:07.09.2014

CEZALARINI ÖDEYEREK ÇIKIŞ YAPACAK YABANCILARIN DİKKATİNE…Güncelleme Tarihi :07.08.2014

Türkiye’de kaçak yaşayan yabancılar,6458 Sayılı Kanun muvacehesinde, cezalarını ödeyerek kendi ülkelerine ya da 3. Ülkelere çıkış yaptıklarında, 3 ay beklemeksizin tekrar giriş yapabileceklerdi.

Fakat ;

Bu durum da olup da kendi ülkeleri ya da 3.ülkelerden tekrar giriş yapmak üzere Hudut kapılarına gelen yabancıların bir kısmının, geldikleri ülkelere tekrar geri gönderildikleri bilgisine ulaşmış bulunmaktayız.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün, 21.05.2014 tarih ve 3599 sayılı Genelgesi, çok açık ve net olmasına rağmen, giriş yapacak yabancının 10 gün içerisinde İkamet İzni almak için müracaat edip-etmeyeceği konusunda tereddütlerin oluştuğu; bu itibarla , şahsın giriş yapıp yapamayacağı konusunda Hudut Kapısındaki görevlilerce ülkelerine geri gönderilen yabancılarla ilgili “Kanaat” uygulamasının yürütüldüğü değerlendirilmektedir.

Bu açıdan;

Çıkış yapacak yabancı uyrukluların anılan Genelge Hükümlerine vakıf olması,

Gerekirse Hukuk desteği alınarak Avukat’a vekalet verilmeli, Avukatın bir üst yazısı doğrultusunda Giriş-Çıkış İşlemlerinin yapılmasının sağlanması;

Hazırlanacak dosyada Destekleyici Ek Belgelerin bulundurulması;

Bu belgelerin ise: 10 gün içerisinde İkamet İznine başvurulacağına dair İşveren tarafından Noterde hazırlanmış Davet veya Taahhütname ile Randevu Takip Fişinin de yanlarında hazır bulundurulması ve ilgili görevliye ibraz edilmesi,İkna ve İnandırıcılık mefhumunda kendilerini ifade etmelerinde etkili olacaktır.Güncelleme Trh:07.08.2014

 

ÖĞRENCİ İKAMET İZNİ. Güncelleme Tarihi:25.07.2014

Ülkemize Vize ya da vize muafiyetinden yararlanarak gelen ve Türkiye’de bir yükseköğretime kaydını yaptıran yabancılar ile;

Ülkemizde, Kısa dönem İkamet İzni (Turistik…) bulunan yabancılar, herhangi bir Önlisans, Lisans ya da öğrenim amacıyla Tıpta uzmanlık eğitimi veya Diş Hekimliği Uzmanlık eğitimi alacak yabancı uyruklular, Yurt dışındaki Konsolosluklarımızdan Meşruhatlı vize almaksızın (Yurt dışına çıkmadan) Öğrenim amaçlı İkamet İzni alabileceklerdir.

11.04.2014 tarihinden önceki uygulamalarda ise; Türkiye’de Turistik ya da geçerli İkamet izni olanlar dahi, öğrenim amaçlı İkamet alabilmek için, Yurt dışında bulunan Türk Konsolosluklarından alacaklı Meşruhatlı Vize sayesinde yeniden Türkiye’ye giriş yapıp, Emniyet Müdürlüklerinden Öğrenim amaçlı İkamet İzni alabilmekteydiler.

Yeni Yasa ile bu uygulama kaldırılmış, yabancıların Türkiye’de Öğrenim ve Eğitim yapmalarında, Bürokratik kolaylıklar sağlanmıştır. Güncelleme Tarihi:25.07.2014

İKAMET İZNİ UZATMA BAŞVURUSUNDA BULUNAMAYANLAR, TEKRAR BAŞVURU YAPABİLECEKLER.Güncelleme Tarihi:19.07.2014

İkamet izin süresi bitmesine rağmen, ikamet izni uzatma başvurusunda bulunmayan yabancıların, “kabul edilebilir” bir mazeret dilekçesiyle birlikte Emniyet Yabancılar Şube ya da Bürolarına başvuru yapmaları halinde, başvuruları alınacaktır.
Bu kapsamda müracaat eden yabancıların, İkamet İzinlerinin uzatılmasına ilişkin Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün uygulama metni, aşağıda aynen çıkartılmıştır.
[ “İkamet izni süresi dolduğu halde ikamet izni uzatma başvurusu yapmayan ve “kabul edilebilir” bir mazereti olan yabancıların başvuruları alınırken; ikamet izin süresinin bitim tarihi ile başvuru tarihi arasındaki sürenin ikamet harcı, ceza tatbik edilerek alınmaktadır.” ]
denilmektedir.
Esas itibariyle yukarıda yazılı ifadede belirtilmek istenilen;
Keyfiyet ve suiistimallere yer vermeksizin, makul ve kabul edilebilir bir gerekçenin sunulmasıdır.
Ancak, aradaki sürenin ne kadar olacağı şeklinde ise herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Geçerli sebeplere dayalı ve kabul edilebilir bir sürenin geçmesi durumunda, müracaatların kabul edilebileceği şeklinde değerlendirmek gerekir. Güncelleme Trh:19.07.2014

KAÇAK YABANCILARLA İLGİLİ 31.12.2014 TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK OLAN UYGULAMA AŞAĞIDADIR.29.06.2014

TÜRKİYE’DE OTURUM ALMAK İÇİN TAKİP EDİLECEK YOL…

1.KAÇAK DURUMDA OLANLAR.

Türkiye’de kaçak durumda olup da oturum alacak yabancı şahıslar, öncelikle Hudut kapılarında cezalarını ödemek suretiyle ya kendi ülkelerine ya da 3.cü bir ülkeye çıkış yapıp, aynı gün veya bir gün sonra giriş yapabileceklerdir.

180 gün de 90 gün kalma kuralını ihlal eden diğer yabancılara da aynı yöntemle giriş yapabilirler.

Bu kapsamda yer alan yabancılar, 6458 sayılı Kanunla ilgili Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 3599 sayılı Genelgesi doğrultusunda hazırlanan ve Türkiye’ye girişte (10) gün içerisinde İkamet İzni müracaatında bulunacağını beyan eden formu imzaladıkları takdirde, ülkeye girişlerine müsaade edilecektir.

Bu şekilde giriş yapan yabancılar, (10) gün içerisinde müracaat etmedikleri takdirde vize ihlali yapmış sayılacaklar ve kendileri ile ilgili kaçak muamelesi yapılacaktır.

Müracaat edenler, (1) yıla kadar İkamet izni alabileceklerdir.29.06.2014

2.CEZALARINI ÖDEYEREK ÇIKIŞ YAPMAK SURETİYLE KENDİ ÜLKELERİNE GİDECEK OLANLAR.

Bu kapsamda olan yabancılara önerimiz, Türkiye’de çalıştıkları işverenleriyle iş sözleşmesi imzalayıp hazırlanacak diğer evraklarıyla birlikte, kendi ülkesinde bulunan Türk Konsolosluklarına Çalışma İzni için müracaat etmeleridir.

Ceza paralarını ödeyip çıkış yapan yabancılara yurda giriş cezası konulmayacağı için, Konsolosluklardan Çalışma İzni müracaatında bulunmayanlar da ülkeye tekrar giriş yapabilirler.

Fakat;

Konsolosluktan alınacak Referans numarasıyla birlikte İşveren ya da vekaleten işlemleri takip eden şahıs ya da kuruluşlar aracılığıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çıkartılacak Çalışma İzni, hem işveren açısından, hem de çalışacak yabancı şahıs açısından daha yararlı olacaktır.

Çünkü;

Yurtdışından yapılan başvurularda alınacak Çalışma İzni, aynı zamanda İkamet (Oturum) izni yerine geçeceğinden, yabancı şahsın Türkiye’ye girişten sonra yabancılar Polisine gitmesine gerek kalmayacaktır.

Ancak yurt içinden yapılan Çalışma İzni başvurularında, yabancı şahsın geçerli en az (6) aylık İkamet İzninin olması gerekir.29.06.2014

 

Sorulan sorularda genellikle, kaçak durumda olup da, çıkış yapan yabancıların tekrar giriş yapıp-yapamayacakları konusunu teşkil ettiğinden, aşağıda ki açıklamayı yapma gereği duyulmuştur.23.06.2014

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün,21.05.2014 gün ve 4/3599 sayılı Genelgesinde;

“Türkiye’de 180 gün de 90 gün kalma süresini tamamlamış yabancılardan sınır kapılarımıza gelmiş olanlar, ancak ikamet izni almak şartıyla ülkemizde kalmaya devam edebileceklerinden, bu kapsamda olan yabancılarla ilgili:

Sınır kapısı Mülki İdare Amirliklerince;

1)Yabancının ülkemize girişine mani başka bir husus yoksa, giriş tarihinden itibaren İkamet izni almak üzere (10) gün içinde yaşadıkları ildeki Yabancılar Şube Müdürlüklerine başvurmayı kabul ettiklerini beyan etmeleri kaydıyla girişlerine izin verilebilecektir.” Denilmektedir.

Dolayısıyla belirtilen sayılı Genelge, bu durumda olan yabancıların, ülkeye girişlerine dayanak teşkil eder.

Aşağıda gösterilen form, kural ihlali yapan yabancılara, yurda girişlerinde imzalatılarak teslim edilmektedir.

KAÇAK GÜNLERİN CEZALARINI ÖDEYEREK ÇIKIŞ YAPAN YABANCILAR, ÜLKELERİNDE 3 AY BEKLEMEDEN TEKRAR GİRİŞ YAPABİLECEKLERDİR.12.06.2014

11.04.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6458 sayılı yasanın uygulama yönetmeliğinde;

ülkemizde kaçak yaşayan yabancı uyruklu şahısların, kaçak kaldıkları günlerin cezalarını hudut kapılarında ödeyerek çıkış yapmaları durumunda, kendilerine yurda giriş cezasının uygulanmayacağı;

Fakat;

01.02.2012 tarihinde çıkan Genelge doğrultusunda,

01.02.2012 tarihinden önce giriş yapanların cezalarını ödeyip çıkış yapmaları durumunda aynı gün veya (1) gün sonra,

– Belirtilen tarihten sonra ülkeye giriş yapanların ise cezalarını ödeyerek çıkış yapmaları durumunda, (3) ay sonra tekrar giriş yapabilecekleri belirtilmişti.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 21.05.2014 tarihli Genelgesiyle gerekli düzenlemeler yapılarak, 01.02.2012 tarihinde yürürlüğe giren Genelgede Yabancı lehine kolaylıklar sağlanmıştır.

Son düzenlemeye göre;

Türkiye’de 180 günde 90 gün kalma süresini tamamlamış yabancılardan sınır kapılarımıza gelmiş olanlar, ancak ikamet izni almak şartıyla ülkemizde kalmaya devam edebileceklerdir.

Buna ilişkin uygulama esası da şu şekilde olacaktır.

Yabancı şahsın ülkeye girişine mani olacak herhangi bir suç kaydının olmaması halinde, ülkeye girişten itibaren (10) gün içerisinde, Emniyet Yabancılar Şube ya da Amirliklerine başvuru yaparak İkamet Tezkere Müracaatında bulunacağını beyan eden bir formu imzalaması durumunda ülkeye girişlerine müsaade edilecektir.

Bu durumdaki yabancılar, ülkeye girişten (10) günlük süre zarfında Emniyete başvuru yaparak, taleplerine göre (1) yıla kadar İkamet izni alabileceklerdir.Güncelleme Tarihi:12.06.2014

Artık İkamet İzni Almak Çok Kolay Tek Yapmanız Gereken Formu doldurup Bize Yollamanız.

e-ikamet (e-randevu) başvuru formu

İkamet İzni İçin Hizmet Bedeli 79 TL+KDV Olarak Ücrete Tabidir.

Ödeme yapabileceğiniz hesap numaraları için TIKLAYIN.

Hemen Ara