ÇIKIŞ YAPACAK KAÇAK YABANCILARIN DİKKATİNE…28.04.2014

ÇIKIŞ YAPACAK KAÇAK YABANCILARIN DİKKATİNE
Vize alanındaki AB Müktesebatına uyum kapsamındaki çalışmalar ve yasa dışı istihdam ve göçün kontrol altına alınmasını teminen, 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkındaki Kanunun 3.Maddesinin 1.Fıkrasında yazılı Türkiye’deki kalış süresinin, 180 gün zarfında 90 gün olarak uygulanacağı; 180 günlük periyodun başlangıcının 01.02.2012 tarihinden önce olmayacağı Emniyet Genel Müdürlüğünün 13.01.2012 tarihli Genelgesiyle bildirilmiştir.

Kaçak durumda olup da 6458 Sayılı Kanunun Yönetmelik Hükümleri gereğince, hudut kapılarında cezalarını ödemek suretiyle çıkış yapacak yabancı uyruklu şahısların ülkeye giriş tarihleri, 01.02.2012 günü ve sonrasında ise, 180 güne 90 gün Kuralını ihlal ettiklerinden yani 6 ay içerisinde 3 ay kalma sınırını aştıklarından, çıkış yaptıktan 3 ay sonra tekrar gelebileceklerdir.

Cezalı durumda olup da, çıkış yapacak kaçak yabancıların her bilgiye itibar etmemeleri, bilgi kirliliğinin mağduriyetlerine sebep olabileceği; Kanunun yeni çıkması ve Genelge yorumlamasındaki farklılıklardan dolayı, 01.02.2012 tarihinden önce ülkeye giriş yapanlarla ilgili farklı hudut kapılarında farklı işlemlerin yapılabileceği; bu nedenle kaçak yabancıların yaptıracakları çıkış işlemleri esnasında, tekrar ne zaman giriş yapabilecekleri konusunda çıkış görevlilerinden bilgi almalarında yarar vardır. 28.04.2014

Hemen Ara