Çalışma İzni İşlemleri

Yabancı Hakları Danışmanlık

ÇALIŞMA İZNİ KARTLARININ  PTT KARGO İLE ADRESE GÖNDERİLMESİ

Çalışma izni çıkan yabancılar  hakkında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yabancılar Çalışma izinleri Dairesi Başkanlığınca, adlarına  düzenlenen Çalışma İzni Kartları, İzin Onayından sonra, (15) gün kadar süre zarfında, yabancının Çalışacağı adrese PTT Kargo ile gönderilmektedir.
Fakat;
İşveren ya da yabancının adreste bulunamadığı durumlarlarda, Çalışma izni kartı, PTT Dağıtım Merkezinde (1) hafta kadar bekletildikten sonra tekrar Ankara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iade edilmektedir.
Bakanlık, Çalışma İzin Kartının adrese ulaşmaması neticesi doğabilecek  mağduriyetlerin önüne geçmek adına, PTT Kargo sistemi ile işbirliğine giderek, Çalışma İzin Kartının Adrese ulaşmasındaki Evrak Takip sistemini devreye sokmuştur.
Çalışma İzni çıktıktan sonra, aşağıda belirtilen Linkten Kargonuzun nerede ve hangi aşamada olduğunu öğrenebilirsiniz.Güncelleme Trh:14.08.2014
http://www1.ptt.gov.tr/tr/interaktif/kayitliposta_yeniweb.php
 
YURT İÇİ KAYITLI POSTA TAKİBİ (DOMESTIC REGISTERED MAIL TRACKING)
Gönderinizin üzerindeki Barkod numarasını giriniz.
 (Please, enter your barcode number)
Barkod Numarası
 (Barcode number)
  bu sayının bitiminden hemen  sonra başvuru ID  numaranızı giriniz.
Güvenlik Kodu:
 (Security Code)
UYARI: Bu sayfada görüntülenecek sonuçlar bilgi amaçlıdır.
 ( ATTENTION: Results are only for information )
 
KAÇAK YABANCILARLA İLGİLİ 31.12.2014 TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK OLAN UYGULAMA.29.06.2014
TÜRKİYE’DE OTURUM ALMAK İÇİN TAKİP EDİLECEK YOL …

KAÇAK DURUMDA OLANLAR. 

Türkiye’de kaçak durumda olup da oturum alacak yabancı şahıslar, öncelikle Hudut kapılarında cezalarını ödemek suretiyle ya kendi ülkelerine ya da 3.cü bir ülkeye çıkış yapıp, aynı gün veya bir gün sonra giriş yapabileceklerdir.
180 gün de 90 gün kalma kuralını ihlal eden diğer yabancılara da  aynı yöntemle giriş yapabilirler.
Bu kapsamda yer alan  yabancılar, 6458 sayılı Kanunla ilgili Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 3599 sayılı Genelgesi doğrultusunda hazırlanan ve Türkiye’ye girişte (10) gün içerisinde İkamet İzni müracaatında bulunacağını beyan eden formu imzaladıkları takdirde, ülkeye girişlerine müsaade edilecektir.
Bu şekilde giriş yapan yabancılar, (10) gün içerisinde müracaat etmedikleri takdirde vize ihlali yapmış sayılacaklar ve kendileri ile ilgili kaçak muamelesi yapılacaktır.
Müracaat edenler, (1) yıla kadar İkamet izni alabileceklerdir.29.06.2014

yabanci_calisma_izni

Yabancı Çalışma İzni

CEZALARINI ÖDEYEREK ÇIKIŞ YAPMAK  SURETİYLE KENDİ ÜLKELERİNE GİDECEK OLANLAR. 

Bu kapsamda olan yabancılara önerimiz, Türkiye’de çalıştıkları işverenleriyle iş sözleşmesi imzalayıp   hazırlanacak diğer evraklarıyla birlikte, kendi ülkesinde bulunan Türk Konsolosluklarına Çalışma İzni için müracaat etmeleridir.
Ceza paralarını ödeyip çıkış yapan yabancılara yurda giriş cezası konulmayacağı için, Konsolosluklardan Çalışma İzni müracaatında bulunmayanlar da ülkeye tekrar giriş yapabilirler.
Ancak;
Konsolosluktan alınacak Referans numarasıyla birlikte İşveren ya da vekaleten işlemleri takip eden şahıs ya da kuruluşlar aracılığıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çıkartılacak Çalışma İzni, hem işveren açısından, hem de çalışacak yabancı şahıs açısından daha yararlı olacaktır.
Çünkü;
Yurtdışından yapılan başvurularda alınacak Çalışma İzni, aynı zamanda İkamet (Oturum) izni yerine geçeceğinden, yabancı şahsın Türkiye’ye girişten sonra yabancılar Polisine gitmesine gerek kalmayacaktır.
Ancak yurt içinden yapılan Çalışma İzni başvurularında, yabancı şahsın geçerli en az (6) aylık İkamet İzninin olması gerekir.29.06.2014
 

ÇALIŞMA İZNİ KARTI. 

11.04.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6458 Sayılı Kanun gereği, alınan Çalışma İzinleri, aynı zamanda İkamet izni yerine geçecektir.
Yukarıda belirtilen tarihten önce İkamet izni alıp çalışma izni onaylanan yabancı uyruklular,Çalışma izinlerinin  çıkması hitamı, Yabancılar Polisine giderek Çalışma izinlerini İkamet Tezkerelerine işletmek zorundaydılar.
11.04.2014 tarihinden sonra Çalışma İzni Onaylanan yabancılarla ilgili,   Yabancılar Polisine   müracaat etme uygulaması kaldırılmıştır.
 Belirtilen tarihten  sonra Çalışma izni onaylanan yabancılara, aşağıda görüldüğü üzere Bakanlıkça düzenlenen Çalışma Kartı, posta aracılığıyla çalıştıkları işyeri adreslerine gönderilmektedir. Güncelleme Trh: 25.05.2014
Çalışma İzni Çalışma İzni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAÇAK YABANCILARA, ÇIKIŞ YAPMALARI KOŞULUYLA AF ÇIKTI.11.04.2014
6458 Sayılı Kanun (Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu- YUKK), Çalışma izinlerinin müracaat şeklinde herhangi bir değişiklik getirmiyor.Yurtdışı Konsolosluk  müracaatları devam ettiği gibi,   En az (6) ay Geçerli İkamet Tezkere sahibi olan yabancılar da Yurt içi Başvurusunda bulunabileceklerdir.
Diğer taraftan;
11.04.2014 tarihinden itibaren, Çalışma İzin müracaatları olumlu olarak değerlendirilen  başvuru sahiplerinin  adreslerine gönderilecek Çalışma İzin  Belgeleri, aynı zamanda  “Oturum” yerine geçeceğinden, ayrıca Emniyet Yabancılar Polisine gitmelerine gerek yoktur.05.05.2014
11.04.2014 tarihinden sonra çıkan Çalışma İzinleri, aynı zamanda İkamet (Oturum) izni olarak kullanılacaktır.11.04.2014

                   ÇALIŞMA İZNİNİN UZATILAMADIĞI VEYA TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİM KURUMLARINDAN MEZUN OLUNMASI SONRASI, ÇIKIŞ YAPMADAN İKAMET TEZKERESİNİN UZATILMASI.

En az (1) yıllık Çalışma İzni sonrası Çalışma İznini uzatamayan yabancılar, geçerli bir dilekçe ile birlikte başvuru yaptıklarında, (1) yıl turistik ikamet İzni;
Eğitim  ve öğrenimlerini  Türkiye’de tamamlayan yabancılar ise,  ilk (6) ay içerisinde İkamet için başvuru yaptıklarında, öğrencilik dönemlerinde kullandıkları İkamet İzin süresinin bitim tarihinden itibaren, (1) yıllık Turistik İkamet İzni alabilmektedirler.
 

EV HİZMETLİSİ ÇALIŞMA İZNİ NASIL  ALINIR.

Yabancıların güvenliği ve bir takım suistimalleri önleme adına,  Bekar Erkek  İşverenlerin  Yabancı  Ev Hizmetlisi tahsisine ilişkin Çalışma İzin müracaatları Bakanlıkça olumsuz olarak değerlendirilmektedir.
Bu açıdan;
–          Küçük çocuklu ailelere, ya da küçük çocuğu bulunan bekar  bayan işverenlere;
 
–          Yaşlı anne-baba bakımı,
 
–          Hasta bakımı (Doktor Raporlu)
 
Kriterlerine uyan durumlarda Ev Hizmetlisi Çalışma İzni müracaatları, Bakanlıkça değerlendirmeye alınacaktır.
Ülkemizde kaçak durumda yaşayan yabancılar ise,yurtdışına çıkış yapıp kendi memleketlerindeki Türk Konsolosluklarına müracaat  ederek,  Çalışma İzni almak suretiyle ülkeye tekrar giriş yapabilirler.Ancak, Çalışma İzni talebinde bulunacak Türk ailelerden temin edilecek davet ve İş sözleşmesi içeren belgeler, Konsolosluk makamına ibraz edilmelidir.Yurda giriş cezaları, Giriş yaptıkları Hudut kapılarında kaldırılır.

Çalışma İzni Başvurusu

Çalışma İzni Başvurusu

YURT DIŞINDAN KONSOLOSLUK KANALIYLA ÇALIŞMA İZNİ MÜRACAATI.

Aşağıda (2) başlık halinde belirtilen evraklar hazırlanarak yabancı şahsın bizzat bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğuna müracaat etmesi gerekmektedir. Yabancının müracaatına istinaden Konsolosluk tarafından yabancıya verilen 16 haneli Referans numarası derhal işverene bildirilecektir.İşveren ya da vekaleten işlemleri yürüten şahıs, Dilekçe Örneği Ek’indeki evrakların birer suretlerini  10 iş günü içerisinde Çalışma Genel Müdürlüğünde olacak şekilde göndermesi gerekmektedir.Aşağıdaki örnek Ev Hizmetlileri içindir.
1-DİLEKÇE ÖRNEĞİ
 
T.C.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
…………..BÜYÜKELÇİLİĞİ
Konsolosluk Makamına
 
(T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunulmak üzere)
 
Aşağıda adresi belirtilen konutumda,………..uyruklu ……………………. isimli yabancıya, “Çalışma İzni Yurtdışı Başvurusu” mevzuatı çerçevesinde, çalışma izni almak istiyorum.
Çalışma İzni Yurtdışı müracaatına ilişkin bilgi ve belgeler Ek’te sunulmuştur.
Adı geçen yabancıyı, çocuklarıma bakıcı ve yatılı ev hizmetlisi olarak değerlendireceğimden; konutumda Ev Hizmetlerinde istihdam edilebilmesini teminen, gerekli çalışma izninin verilmesine yönelik müracaatımın değerlendirilmesini;
Konsolosluk müracaatlarına esas işlemlerin başlatılması hususlarındaki talimat ve müsaadelerinizi arz ederim…/../2014
 
 
 
                                                                                                                          İŞVERENİN ADI-SOYADI
 
                                                                                                                                 İMZA
 
 
 
EKİ   :
 
(1) sayfa işverenin Nüfus Cüzdan fotokopisi
 
(1) Sayfa İşverenin Nüfus Kayıt Örneği
 
(1) Sayfa işverenin Yerleşim belgesi (Nüfus Md.lüğünden İkametgah)
 
(..) sayfa (Çocuk ya da çocukların nüfus Cüzdan Fotokopileri)
 
(1) Sayfa Islak imzalı İş Sözleşmesi
 
(1) Sayfa Pasaport Fotokopisi (Yabancının)
 
(2) Adet   Fotoğraf (Yabancının)
 
 
 
Konut Adresim: ……………………………………………./………../TÜRKİYE
 
 
 
 
 
 
 

2-İŞ SÖZLEŞMESİ

 
 
 
BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ (EV HİZMETLERİ)
 
Aşağıda isim ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi (yabancı şahıs)  arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen şartlarla ” BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. Taraflar bundan sonra “işveren” ve “işçi” olarak anılacaktır.
 
1.  TARAFLAR
 
A) İŞVERENİN
 
Adı soyadı
:
T.C. Kimlik No.
:
Konut Adresi
:
 

 B) İŞÇİNİN (YABANCI ŞAHSIN)

 
Adı soyadı
:
Baba adı
:
Uyruğu
:
Pasaport no.
:
Yurtdışı İkamet adresi
:
Doğum yeri ve yılı
:
 
2. İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ: Çalışma izni başvurusu esnasında İşveren tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına beyan edilen konut adresidir. Yabancı şahıs bu adres dışında çalışamaz/çalıştırılamaz.
 
3. YAPILACAK İŞ VEYA GÖREV: EV HİZMETLERİ (BAKICI)
 
4.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : İşbu iş sözleşmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni alınması halinde, çalışma izin belgesinde belirtilen tarihten itibaren bir yıl sürelidir. Sözleşme, bitim tarihinde her hangi bir bildirim yapmaksızın kendiliğinden sona erer. İşçinin iş sözleşmesi sonunda da bu işyerinde çalışacak olması halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çalışma izni süre uzatım başvurusu yapılması ve izin alınması gerekir.
 
5. İŞE BAŞLAMA TARİHİ: Çalışma izin belgesinde belirtilen başlangıç tarihidir.
 
6. ÜCRET  : İşçinin aylık BRÜT ücreti 1134 .00 TL dir. İşçinin ücreti imza karşılığında kendisine ödenir.Maaş ve maaş artışları Asgari Ücret üzerinden düzenlenir.
 
7. İşçinin ve işverenin hak ve ödevleri ile işbu sözleşmede yer almayan hususlarda 4817 sayılı Yabancıların Çalışma izinleri Hakkında Kanun, yürürlükteki İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
 
8. Yabancı şahsın çalışma vizesi alarak Türkiye’ye giriş yaptığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde   İşveren,  yabancı şahsın sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden sorumludur.
 
9. İşbu belirli süreli iş sözleşmesi taraflarca okunarak 2 nüsha olarak imzalanmış olup, işveren işçiye iş ve ücret vermeyi, işçi de belirtilen şartlarla iş görmeyi karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir ..  ../.. /2014
 
İŞVEREN
İŞÇİ
 
Ev Hizmetleri Sektörü

Ev Hizmetleri Sektörü

Ev Hizmetlisi Çalışma İzni Müracaat dosyası  evraklarının eksiksiz hazırlanması.

Çalışma İzinleri müracaat dosyasının evrak bakımından zengin tutulmasında yarar vardır.
Bakanlık, müracaat dosyasına konulacak  evrakların temininde eksiltmeye gitmiş de olsa, sorgulama yapmak adına, uzman personeli  diğer bakanlık sitelerinde sörf yapma zorunluluğundan kurtarmak için, bazı resmi belgelerin temin edilerek Müracaat dosyasında bulundurulması, Çalışma İzni müracaatının olumlu olarak  değerlendirilmesinde katkıda bulunacaktır.
Bakanlık, suiistimallerin önüne geçmek için çalışma izinleri kriterlerinin değerlendirilmesinde aile birliği şartı arıyor. Her müracaat eden Çalışma İzni alamıyor.
Bekar erkeklerin yanlarında, yabancı ev hizmetlisi çalıştırmak için  müracaat edilenlerin  kararları  “RED” olarak  cevaplandırılıyor.
Bu açıdan evli de olsa aile birliğinin devam ettiğini belgelemesi gereklidir.
Küçük yaşta çocuğu olan aileler ile yaşlı ve hastası olan ailelerin, müracaat dosyasında bulundurması gerekli belgeler:

(Müracaat eden aile reisi ise;)

1.Yerleşim Belgesi,
2.Nüfus Kayıt örneği,
3.Müracaat eden aile bireyinin nüfus Cüzdan      Fotokopisi,
4.Eşinin Nüfus cüzdan fotokopisi,
5.Eşinin Muvaffakatı olduğunu belirtir yazı,
6.Çocuklarının nüfus cüzdan fotokopileri,
7.Yaşlı aile bireylerinin nüfus cüzdan fotokopisi,
8.Evde hasta var ise Doktor Raporu,
9.Yabancı şahsın Pasaport fotokopisi,
10.Yurt içi müracaatlarda İkamet Tezkeresinin işlem görmüş sayfaları,
11.Yabancı şahsın bir adet fotoğrafı.
Buradaki görülen evrak adedi fazlalığı,  inisiyatifi ele geçirminizi sağlar.Dolayısıyla  değerlendirmeyi yapan Bakanlık Uzman personelinin işini kolaylaştırarak, müspet anlamda düşünmesini sağlamış olursunuz.
Çalışma İzni için bu evrakların hazırlanarak elektronik sistemden taratılması, (6) gün içerisinde Bakanlıkta olacak şekilde dosya mahiyetinde Bakanlığa gönderilmesi  halinde, yapılan sorgulamaların olumlu olması durumunda, Bakanlık müracaatınızı olumlu olarak onaylayacaktır. Bürokrasilerde evrak fazlalığı neticeye gitmenizde engel teşkil etmez. Bilakis, muhatap makamın Karar almasında yardımcı olursunuz.  Ama evrak eksikliği, dosyanızın işlemden kaldırılmasına sebep olur.
Çalışma İzinleri Onaylarındaki değişiklik ve yabancı sermaye temsilciliklerinin durumları
Bakanlık, son dönemde Çalışma İzinleri alımında suistimalleri önleme adına değerlendirme kriterlerinde değişikliğe gitmiş, bu durum kamuoyunda Çalışma İzinlerinin kaldırıldığı şeklinde yorumlamalara sebep olmuştur.
Yabancı personel çalıştırma İzni değerlendirme kriterlerine uymayan bazı düşük sermayeli  işyerlerinin, yabancı uyruklu kişileri evlerinde Ev Hizmetlisi olarak göstererek Çalışma İzni müracaatlarında bulundukları, çıkan izinle de personellerini mağaza vs. işyerlerinde çalıştırdıkları aşikardır.
Bakanlık bu tür suistimalleri önleme adına, bebek ya da küçük çocuk bakımı veya yaşlı hasta bakımlarıyla ilgili Ev hizmetlisi çalışma izinlerinin alınmasında, mevzuat dahilinde Onay vermektedir.
Kaldı ki, (6) aylık İkamet Tezkere (Oturum) süresi olmayanlar, Yurtdışında bulunan Konsolosluklarımıza müracaatları halinde şartların oluşması durumunda Çalışma İzni alabilmektedirler.
Ancak, Yabancı sermayeli Şirketlere bağlı bazı işyerlerinde durum biraz daha farklı.
Bu tür işyerlerinde, SGK’lı Her (5) Türk vatandaşına karşılık (1) yabancı çalıştırılabileceğinden, ülkemizde temsilcilik açacak yabancı kökenli firmaların sermaye girişleri olumsuz yönde etkilenmektedir. Tabiatıyla, yatırıma yönelik faaliyetlerde bulunacak yabancı sermaye, yatırım yapacağı ülkede piyasa oluşturmak ve geliştirmek adına öncelikli olarak bir temsilcilik açacak ve  kendi vatandaşını yönetici olarak bu temsilciliğin başına atayacaktır. Ancak, Yabancı yöneticinin 2-3 Türk personelle yürüteceği Temsilcilik faaliyetlerine karşılık mevcut pozisyonu,  Çalışma İzni için (5)’de 1 kriterine uymadığından Çalışma İzni alamayacaktır. Dolayısıyla Yabancı sermayeli şirketlerin ülkemizde yatırım ve istihdam yaratma faaliyetleri sorgulanırken, bu karmaşık yapıda ülkemiz insanının istihdam konusu da önem arzetmektedir.
Bu durum; Tüzel niteliği bulunan Yabancı Yatırımcı firmaların personellerinin çalışma izni kriterlerinin, yurt içi istihdama yönelik arz-talep dengesi kapsamında yeniden gözden geçirilme zaruretini doğurmaktadır.
Çalışma İzni Başvurusu

Çalışma İzni Başvurusu

Çalışma İzni Yurtdışı müracaat esasları …!

          Yabancının (6) aylık geçerli ikamet Tezkeresi (oturum izni) olmadığı durumlarda…
– İş sözleşmesi, -İşverenin, Türk   Konsolosluğuna muhatap başvuru dilekçesi, – İşverenin Yerleşim Belgesi, – İşverenin Nüfus cüzdanı fotokopisi, – İşverenin Nüfus kayıt Örneği, – Yabancı şahıs, çocuk bakıcılığı yapacaksa çocuğun Nüfus cüzdan fotokopisi, – Eş’ler çalışıyor ise işyerinde görevli olduğuna dair  belgeleri, – Yabancı şahıs hastaya bakacaksa, hasta kişinin doktor raporu, – Yabancının, Pasaport fotokopisi ve (2) adet resim ile birlikte Konsolosluğa müracaatla, oradan alacağı (16) haneli Konsolosluk referans numarasına binaen işveren, Çalışma Bakanlığına istenilen diğer evraklarla birlikte Çalışma İzni için müracaat edecektir.
Çalışma İzninin onaylanması durumunda, yabancı (3) ay içerisinde Türkiye’ye giriş yapmalıdır. Aksi halde Çalışma İzni İptal edilir. Yabancı şahsın Türkiye’ye giriş  yapması halinde işveren, (30) gün içerisinde SGK işlemlerini yaptırmak zorundadır.
Yukarıdaki listede kalem fazlalığı olarak görülen bir kısım belgelerin ilgili Konsolosluğa  gönderilmesindeki amaç, Çalışma İzinleri müracaatlarındaki suistimalleri önlemeye yöneliktir.

EV HİZMETLERİNDE YABANCI UYRUKLU PERSONEL İSTİHDAM KOŞULLARI DEĞİŞTİ.

 Ev hizmetlerinde yabancı uyruklu personel çalıştırmak üzere Çalışma Bakanlığına yapılan Çalışma izni başvurularının son zamanlarda giderek artması nedeniyle, konunun istismarının önlenmesi ve izin verilen yabancıların güvenliği açısından aşağıdaki sınırlamaların getirildiği Bakanlık Resmi kayıtlarından tespit edilmiştir.
    Yaşlı ve hasta bakımı ile küçük çocuğu bulunanlar dışında konutlarda yabancı personele Çalışma izni verilmeyecektir.
  Bakım gerektirecek hastalığının bulunduğunun sağlık raporu ile kanıtlanması zorunludur.
  Ciddi bakım gerektiren haller dışında erkek yabancılara konutlarda Çalışma izni verilmeyecektir.
    Bakanlıkça daha önce Çalışma izni verilip uzatma başvurusunda bulunulan yabancının sosyal güvenlik primleri yatırılmadığının tespiti halinde, uzatma işlemi yapılmayacak olup ayrıca SGK tarafından işverene sigortasız işçi çalıştırmaya yönelik cezai işlem uygulanacaktır.
 
 
Hemen Ara