Çalışma izni almak için gerekli belgeler

Yabancı Personel Çalıştırma

Yabancı Personel Çalıştırma

İlk defa yabancı çalıştıracak firmaların hazırlaması gereken belgeler.

 1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na hitaben yazılmış bir çalışma izni başvuru formu (elektronik başvuru sırasında taranır ve İnternet üzerinden gönderilir; Bakanlığa doğrudan başvurulması durumunda yazdırılır)
 2. Son yıla ait, vergi dairelerince onaylanmış olan bilanço ve kâr-zarar tablosu (elektronik başvuru sırasında taranır ve İnternet üzerinden gönderilir)
 3. Kuruluşun en son sermaye ve hissedar yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (elektronik başvuru sırasında taranır ve İnternet üzerinden gönderilir)
 4. İnternet üzerinden başvuru yapılması durumunda, temsil yetkisi verilen kişi için noter tasdikli bir vekâletname ve çalışanın başvuru sahibi şirket ile imzalamış olduğu iş sözleşmesi (elektronik başvuru sırasında taranır ve İnternet üzerinden gönderilir)
 5. Mühendislik, inşaat, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri alanlarında yabancı uzman çalıştırmak isteyen tüzel kişiler için, aynı pozisyonlarda çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı durumundaki personelin maaş bordroları ve yabancı uzman ile işveren arasında imzalanan sözleşme (elektronik başvuru sırasında taranır ve İnternet üzerinden gönderilir)

Belirli sektörler için hazırlanıp gönderilmesi gerek belgeler ise aşağıda sıralanmıştır.

 1. Eğitim sektörü için, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan Özel Öğretim Kurumu Belgesi veya ilgili belediyeden alınan İşyeri Açma ve Faaliyet Ruhsatı (elektronik başvuru sırasında taranır ve İnternet üzerinden gönderilir)
 2. Sağlık sektöründeki kuruluşlar, hayır kurumları ve benzeri kurumlar için, ilgili resmi daireden alınan uygunluk belgesi, izinler veya ruhsatlar (elektronik başvuru sırasında taranır ve İnternet üzerinden gönderilir)
 3. Onaylanmış turizm kuruluşları için, Faaliyet Ruhsatı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan Turizm Yatırım Belgesi’nin kopyaları (elektronik başvuru sırasında taranır ve İnternet üzerinden gönderilir)
yabanci_calisma_izni

Yabancı Çalışma İzni

Yabancı Uyruklu şahısların ilk defa başvuru yapıyorsa hazırlaması gereken belgeler aşıdaki gibidir.

 1. Yabancılar için Başvuru Formu (işveren ve çalışan tarafından imzalanan çevrimiçi başvuru formunun yazdırılmış bir kopyası veya iş sözleşmesi ile birlikte çevrimiçi başvuru formunun yazdırılmış bir kopyası). Türkiye’de yapılan başvurular için, geçerli bir ikamet izni (elektronik başvuru sırasında taranır ve İnternet üzerinden gönderilir)
 2. Eğitim amacı taşıyan ikamet izinleri hariç olmak üzere, ikamet izninin en az 6 aylık bir süre için geçerli olması gerekir; aksi takdirde, başvuru sahibinin kendi ikamet ettiği ülkeden Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları/Büyükelçilikleri aracılığıyla başvuru yapması gerekir.
 3. Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi (elektronik başvuru sırasında taranır ve İnternet üzerinden gönderilir)

Yukarıda belirtilen belgelerin yanı sıra, belirli alanlarda uzman sıfatı ile çalışma izni başvurusu yapan yabancıların aşağıdaki belgeleri de sunmaları gerekir

 1. 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca ve Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’ne uygun olarak, yüksek öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan başvuru sahipleri için Diploma Denklik Belgesi (elektronik başvuru sırasında taranır ve İnternet üzerinden gönderilir)
 2. Bakanlık tarafından gerekli görülmesi durumunda, diplomanın veya geçici mezuniyet belgesinin noter tasdikli tercümesinin bir kopyası; pilotlar için, menşe ülkeden alınan pilot lisansı (elektronik başvuru sırasında taranır ve İnternet üzerinden gönderilir; ayrıca başvuru dosyası için yazdırılır)
 3. Onaylanmış Turizm Kuruluşları için, iş sözleşmesinin Türkçeye ve başvuru sahibinin kendi anadiline tercüme edilmiş kopyaları ve Tavsiye Mektubunun Türkçe tercümesi (elektronik başvuru sırasında taranır ve İnternet üzerinden gönderilir; doğrudan başvurulması durumunda yazdırılır)
 4. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında istihdam edilecek yabancılar için, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınacak Yeterlilik Belgesi. (elektronik başvuru sırasında taranır ve İnternet üzerinden gönderilir).

Bu bilgiler çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından yayınlanmış resmi bilgilerdir.
Sizden istenen belgeleri çalışma istediğiniz firma ve siz hazırladıktan sonra başvuru işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Eksikleriniz ve sorularınız için bizim ile irtibata geçerseniz size en doğru hizmeti sunmaktan mutluluk duyarız.Ekibimiz konusunda deneyimli ve sorunları en hızlı şekilde çözme konusunda profesyonel bir yapıya sahiptir. Bize uşalmak için” 0 212 517 68 86 ”  destek hattımızı çekinmeden arayabilirsiniz.

Hemen Ara